Translate - Fordító

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Kiemelt szerepvállalásunk – egyedi ösztöndíjprogramunkon keresztül - a fiatal zenei tehetségek támogatása valódi szakmai lehetőségek biztosításával, amelyben megrendelésével és felajánlásával Ön is segíthet.

TEREMTSÜK MEG EGYÜTT A JÖVŐ ÉRTÉKEIT!

Partnerkapcsolat

ARTISTIC MUSIC - ARM

ARTISTIC MUSIC Kottakatalógus 2017

ARTISTIC MUSIC Kottakatalógus 2017

2019. július 11., csütörtök

MŰVÉSZI ZENE KÖR Tematikus Élményprogramok Beszámoló 🤩 👌🍏🎤🔊🏆


MŰVÉSZI ZENE KÖR
Tematikus Élményprogramok Beszámoló
🤩 👌🍏🎤🔊🏆
Bemutatkozás:
MŰVÉSZI ZENE KÖR Tehetségmenedzselő szervezetünk sokoldalú, többdiplomás előadó- és alkotóművészek irányításával 2015 óta végzi formális keretek között a professzionális tehetségmenedzselést és zeneszolgáltatást.
A több, mint 30 éves színpadi rutin és a nemzetközi tapasztalatok garantálják programjaink sikerességét és a társadalomkulturális szerepvállalásaink hasznosulásának teljesülését.
Projektjeinkben kizárólag naprakész szaktudású és kiterjedt művészi gyakorlattal rendelkező előadó- és alkotóművész-tanárok vesznek részt, így kiemelten magas hozzáadott érték fenntartása mellett vagyunk képesek biztosítani a széleskörű magaskultúra-közvetítést.
Korszerű eszközeink és az általunk alkalmazott egyedi módszerek értékteremtő hatása jelentős a régió közönségnevelési és közművelődési tevékenységeiben, így a szakmai megbecsülés, a hitelesség és a népszerűség is kiegyensúlyozottan jelenhet meg az interpretációs- és a konstruktív gyakorlatunkban egyaránt.
Az egyes évadokban végzet magaskultúra-fejlesztés általános célja a közösségi motiváció és személyes inspiráció kiterjesztése a szakmai kapcsolati hálón belül, kiemelt célja a köznevelési és közművelődési intézmények szakmai támogatása, amely belső értékelési rendszerünk alapján fokozottan magas arányban teljesül.
Ezt a külső elégedettségmérések alkalmával összegyűlt adatelemzésekből is megerősíthetjük, hiszen – a már megerősödött támogatókapcsolatok megtartása mellett – az új partnerek megjelenésével és a folyamatosan megjelenő előadóink művészi szerepvállalásaival együttesen igazolhatjuk.
Progresszív tehetségmenedzselési és gyakornoki programunk néhány év – a lokális dimenziók anakronisztikus szokásrendje és a kommunikációs félretájékoztatás, valamint a szándékos hitelrontás problémamegoldásai – után végre hatékonyan működik, így a felnőtt előadók mellett fiatal- és gyermektehetségek művészi előmenetelét is sikeresen támogathatjuk.
Professzionális programszolgáltatásunk segítségével olyan közönségrétegek is hozzájuthatnak a magaskultúrához, amelyeknek nincs lehetősége a legmagasabb minőségű művészi – kiemelten a kortárs - zenével találkozni, valamint egyes esetekben személyreszabott programösszeállítást is biztosítunk intézmények, szervezetek és magánszemélyek számára, ingyenes házhozszállítással. J
Proaktív szakmai tanácsadásunk révén lehetőség van szakmai tehetségmenedzselési, vagy személyes tehetségmentori szolgáltatást is igénybe venni, illetve a tehetségazonosítás révén a felkészültségi szintet, a tehetségkövetés segítségével pedig a továbbfejlődési szintet is sikerül rögzíteni, valamint az elvárható fejlődési dinamikát és a készség- és rutinfejlesztés szükséges teljesülési szükségleteit, elvárható feltételeit is képesek vagyunk tudatosítani.
Művészi szerepvállalásunk eredményeképpen egyre szélesebb kiterjedésben népszerűsíthetjük a magasművészet – kiemelten a művészi zene és az ahhoz illeszkedő társművészetek - infokommunikációs szerepeit, ezen belül a gyorsan változó életkörülményekre gyakorolt pozitív és hosszantartó hatásait.
Szakmai eredményeink közé tartozik, hogy az állandó – sikeresen működő programjaink által biztosított - művészi jelenlétünk és az online megjelenésünk alapján a Nemzeti Kulturális Alap méltónak ítélt bennünket támogatási forrásai hasznos felhasználására, így a konstruktív hagyomány- és értékmegőrző feladatvégzés mellett értékközvetítő programalkotást is teljesíthetünk.
Az ehhez szükséges háttértámogatást a DOMOKOSMUSIC zeneszerzői profil - közel 300 kompozíciója - mellett, a 2008 óta működő egyetlen helyi professzionális JAZZ FIVE projektzenekar 20 tematikus programja, a MŰVÉSZI ZENE KÖR 8 tematikus koncertpedagógiai élményprogramja, az ARTISTIC MUSIC Kottakiadó művészetoktatás-támogató szakmai kiadványai és az Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia önálló zenepedagógiai módszer-keretrendszer segítségével működő magasművészeti élményedukációja biztosítja.
A már csatlakozott művésztehetségeinknek ezúton is köszönjük
a magasművészet-fejlesztés területén végzett áldozatos munkájukat
és örömmel várjuk a művészi élményekre vágyó újonnan csatlakozó
fiatal és felnőtt tehetségeket is!-          Tematikus közönségnevelési hangversenyek (2015-)
-          Interaktív koncertpedagógiai előadások (2015-)
-          Ismeretterjesztő és ismeretelmélyítő hangszerbemutató élményelőadások (2012-)
-          Hagyományos Ősbemutatók (2001-)
-          VÍZ – Vizek-Ízek-Zenék – Terápiafesztivál (2016-)
-          Jazzkarácsony-Nagykarácsony jótékonysági est (2009-)
-          Művészexpo (2016-)
-          Tehetséges növendékek rendszeres bemutatkozása (2015-)
-          Regionális közművelődési turnék (2015-)Kiemelt MZK Tematikus Élményprogramok:Referenciák, szakmai jelenlét:


Elérhetőségek:

Szakmai beszámoló:
MŰVÉSZI ZENE KÖR Tehetségmenedzselő szervezetünk projektcsoportjával Tematikus Élményhangverseny-sorozat Fúvósokra című koncertpedagógiai hangversenysorozatunkkal biztosítottunk magaskultúra-közvetítő - a művészi zene népszerűsítését célzó - esélyteremtő programokat.
Ezt a programot - a rendkívül kedvező elbírálásnak és a hasznos tapasztalatoknak köszönhetően - a közeljövőben szervezeti hagyománnyá szándékozunk fejleszteni.
A jelenlegi tematikus koncertsorozatunk a fúvós hangszerek magasművészeti teljességgel megteremtett koncerttermi megközelítését kívánta lehetővé tenni, amely szerepvállalás értékmegosztási feladatait - az év minden szakában aktív interpretációs gyakorlattal rendelkező művészekként - magas inspirációs és motivációs tényező mellett, konstruktívan voltunk képesek teljesíteni.
Mindkét koncertünknek a házigazdája a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Háza volt, amely kedvező feltételeket biztosított mind a közönség, mind az előadóművészek számára a művészi zene könnyebb befogadásához és megértéséhez.
Összességében idén is megállapítható, hogy a debreceni általános iskolás gyermekeknek kevés lehetősége van magaskultúrával is találkozni és megfelelő minőségben értékelni azt, így az ilyen irányú tudásuk és tapasztalatuk is elenyésző.
            A MŰVÉSZI ZENE KÖR alkotó- és előadó-művésztanáraiként hivatásunkból adódóan is hisszük és valljuk is, hogy a magaskultúra-közvetítő tevékenységünk – a széleskörű befogadásnak - kedvező időben és helyen valósul meg, hiszen a tömeg- és multikulturális hatások egyre erősödnek a nemzeti hagyományokkal és európai értékekkel szemben.
            A hangversenyek fogadtatása rendkívül kedvező volt. A hangversenysorozat végén fokozott kedvességgel fordultak hozzánk mind a vezetők, a pedagógusok és a tanulók is, akik – a kórusvezetőkön és énektanárokon keresztül – kérték a segítségünket a munkájuk fejlesztéséhez.
 
Tematikus Élményhangverseny-sorozat Fúvósokra I. alkalom


 
Művésztehetségek bemutatkozása


 
Tematikus Élményhangverseny-sorozat Fúvósokra II. alkalom

 

 

 
Művésztehetségek bemutatkozása


 

 
Kortársművészek élményelőadása


Az idei évadunk másik kiemelt projektje a Kortársművészek kortársművészetben élményhangverseny-sorozat volt, amely eredetileg azzal a szándékkal került megrendezésre, hogy a debreceni közönség minden évszakban találkozhasson a magaskultúrával.
Ezt ismét sikerült teljesítenünk, hiszen Domokos János Antal zeneszerző műveiből - a Művészi Zene Kör gyakornokai, valamint fiatal alkotó- és előadó-művésztehetségek közreműködésével – korszerűen élménygazdag programot biztosíthattunk a helyi közönségnek.
A professzionális alkotó- és tervezőmunka eredményeképpen több illeszkedési pontot is találtunk a program összeállításához, hiszen a már hagyománnyá vált ősbemutató előadásunk mellett a gyermek- és a felnőtt előadói korosztály is kihívásokban és sikerélményekben gazdagon mutathatta be műsorát a kortárs élményekre vágyó – széles generációs és társadalomkulturális közegből érkező - közönségnek.
            A közönség részéről újfent komoly támogatást élveztek az előadók, így szervezőként szorgalmaztuk a rendhagyó megoldások ismételt megjelenését.
            A Művészi Zene Kör művésztanárai nevében őszintén írhatom, hogy nagy büszkeséggel töltött el bennünket, hogy előadóként és művésztanárként is hasznosan megmutatkozhattunk, így a fiatal művésztehetségek személyreszabott gondoskodás mellett szerezhettek bemutatkozási lehetőséget és színpadi gyakorlatot, valamint a közönség is közelről megtapasztalhatta és a közérthető tudatosítás révén megérthette a kortárs művészeket foglalkoztató – a személyes és a digitális tér együttállásából származó – alkotói témákat.
Az idei évadban is tapasztalható volt a helyi előadóművészek fokozott érdeklődése és személyes megkeresésekkel kívántak csatlakozni eseményünkhöz.
Társadalmi szerepvállalásunknak megfelelően elsősorban a fiatal generációknak szándékozunk bemutatkozási és szereplési lehetőségeket biztosítani, de természetesen a felnőtt előadóknak is képesek voltunk minőségi szerepeket kijelölni.  
            Szándékaink szerint továbbra is támogatjuk ezt a folyamatot projektelőadásainkkal, valamint kortárs alkotásainkkal és nagy megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a következő évadban is segíti hagyomány- és értékteremtő tevékenységeinket.


Művésztehetségek bemutatkozása

 Kortársművészek élményelőadása

A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN III. művészei az elkészült alkotással 
Ősbemutató előadás


 
Kamaraprodukciók

 
Kortársművészek élményelőadása

 
 Művésztehetségek bemutatkozása


A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN IV. művészei

Domokos János Antal
Trombitaművész-tanár, Karmester, Zeneszerző, Szövegíró,
Szakvizsgázott pedagógus, Közoktatási vezető,
     a Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezet és
az Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia vezetője


2019. március 3., vasárnap

Beköszöntött a tavasz, megjelentek legfrissebb kiadványaink.

Beköszöntött a tavasz, megjelentek legfrissebb kiadványaink. 
🎵🔊🌈🌞🌳🌸
Elkészült a Szemiotikus Szonátasorozat legújabb példánya is, 
ismét köszönjük az NKA támogatását!
Megrendeléshttps://artisticmusic-arm.blogspot.com/p/vasarlasi-feltetelek.html
2018. november 25., vasárnap

Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌

Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌


 Forduljon hozzánk bizalommal az ünnepi időszakban is és rendeljen eredeti ARM kottát, 
bármilyen személyre szóló igényt készséggel teljesítünk!


Megrendelés vagy Érdeklődés leadása: artisticmusic.arm@gmail.com


Szerezze meg az élményt,
legyen Öné a valódi érték!

ARM - "Valódi Érték
Maradandó Formában"

2018. november 1., csütörtök

2018. május 24., csütörtök

Kortársművészek Kortársművészetben Élményhangverseny-sorozat

Kortársművészek Kortársművészetben Élményhangverseny-sorozat
I. programcsomag: https://www.facebook.com/events/410139782781384/
Kortársművészek Kortársművészetben I. 
MŰVÉSZI ZENE KÖR Élményhangverseny-sorozat 2018

2018. Április 14. 16:00
Debreceni Kistemplom
ZENE – VERS - RAJZ
a belépés és a parkolás is INGYENES!

A program különlegességei:
- Kezdőprogram: Domokos János Antal Szemiotikus Szonáta Trombitára és Szintetizátorra - ŐSBEMUTATÓ
- A programban kortárs zeneművek és versek is elhangoznak, digitális rajzok kíséretében, az alkotók előadásában
- Záróprogram: JAZZ FIVE - Székely Jazz élménykoncert

Közreműködnek:
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művésztanárai
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művészpartnerei
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR gyakornokai
- kiemelkedő művésztehetségek

Támogatók:


- NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
- Debreceni Kistemplom
- ARTISTIC MUSIC Kottakiadó
- Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia

csatlakozás: https://www.facebook.com/events/410139782781384/
like: https://www.facebook.com/MUVESZIZENEKOR
web: http://muveszizene.blogspot.hu/


II. programcsomag: https://www.facebook.com/events/1802331886471484/

Kortársművészek Kortársművészetben II. 
MŰVÉSZI ZENE KÖR Élményhangverseny-sorozat 2018

2018. Június 2. 16:00
Debreceni Kistemplom Gyülekezeti terme
ZENE – VERS - RAJZ
a belépés és a parkolás is INGYENES!

A programcsomag különlegességei:
- Kezdőprogram: Domokos János Antal Klarinétszonáta - ŐSBEMUTATÓ, Szonáta-, Concerto- és Metodikus duó-bemutatók
- A programban kortárs zeneművek és versek is elhangoznak, korszerű rajzok kíséretében, az alkotók előadásában
- Záróprogram: JAZZ FIVE - Crossover Jazz élménykoncert

Közreműködnek:
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művésztanárai
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művészpartnerei
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR gyakornokai
- kiemelkedő művésztehetségek

Támogatók:


- NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
- Debreceni Kistemplom
- ARTISTIC MUSIC Kottakiadó
- Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia

csatlakozás: https://www.facebook.com/events/1802331886471484/
like: https://www.facebook.com/MUVESZIZENEKOR
web: http://muveszizene.blogspot.hu/

2017. november 22., szerda

Jazzkarácsony-Nagykarácsony jótékonysági est 2017

MEGHÍVÓ!

Szeretettel meghívjuk Önöket a 2017. December 10-én 
a Debreceni Újkerti Művelődési házban, 
MŰVÉSZI ZENE KÖR szervezésében, 16:30-tól 
- idén 8. alkalommal - megrendezésre kerülő 
Jazzkarácsony-Nagykarácsony jótékonysági estünkre!


A jótékonysági est fővédnöke: Dr. Széles Diána, 
Debrecen Megyei Jogú Város Alpolgármestere.


A belépés és a parkolás is ingyenes!

PROGRAMCSOMAG:
- Ünnepi köszöntő
JAZZ FIVE interaktív ünnepi ÉLMÉNYKONCERT
- Ünnepi versek a költők előadásában
- JAZZTÁNCHÁZ
- az est kísérőprogramjai: ARTISTIC MUSIC kottakiállítás és ajándéktárgyvásár

Az est alatt a Debreceni Karitatív Testület tartós élelmiszer- és anyagi felajánlásokat gyűjt a rászoruló családok és gyermekek javára!


FOGADJA EL AJÁNDÉKUNKAT, LEGYEN ÖNÉ AZ ÉLMÉNY, CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÉS
TÖLTSÖN VELÜNK EGY KELLEMES ESTÉT A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN!


Csatlakozzon eseményünkhöz FB oldalunkon is!

2017. október 8., vasárnap

Domokos Módszer Keretrendszer - a köznevelésben és az alternatív művészetoktatásban alkalmazható digitális zenei edukációs lehetőségek

Domokos Módszer Keretrendszer
a köznevelésben és 
az alternatív művészetoktatásban alkalmazható digitális zenei edukációs lehetőségek


Elkészült Domokos János Antal 
a zeneoktatásban eltöltött közel másfél évtizedének első 78 oldala